Kontakt

Sprawy zjazdowe: 

We wszystkich sprawach związanch ze Zjazdem prosimy o kontakt na adres mailowy 6zjazd@gmail.com