Program konferencji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Program  VI zjazdu PSPS

I dzień, 14 września, poniedziałek, Instytut Psychologii UMCS, aula, Plac Litewski 5

 • 8:00 - 10:00     Rejestracja uczestników
 • 10:00 - 10:20   Otwarcie Zjadu
 • 10:20 - 12:00   Sesja I: Poznanie, stereotypy i afekt, Prowadzenie: M. Dymkowski

           R. Mackiewicz, Rozumowanie dedukcyjne i pragmatyka komunikatu
           S. Bedyńska, Żarty na bok! Konsekwencje aktywizacji negatywnego stereotypu grupy własnej
           M. Bukowski, R. Rodriguez-Bailon, G. B. Willis, Konsekwencje percepcji nieuzasadnionego braku władzy:

                  rola procesów stereotypizacji i regulacji afektu
           D. Karwowska, Aktywizacja refleksyjnego systemu wartościowania a ograniczenie podatności ludzi na wpływ

                  utajonego afektu

 • 12:00 - 12:30   Przerwa na kawę
 • 12.30 - 14.00   Sesja II: Kobiety i mężczyźni w relacjach społecznych, Prowadzenie: S. Śpiewak

           H. Brycz, Metapoznanie, płeć i miłość
           M. Wróbel, Podatność na zarażanie afektywne a płeć biologiczna i psychologiczna odbiorcy
           K. Mudyń, Dominujące orientacje ontologiczne a płeć i okres życia jednostki
           A. Szmajke, M. Nowak, G. Pajestka, Dymorfizm płciowy twarzy jako źródło informacji o osobie na rynku matrymonialnym

 • 14:00 - 15:00   Obiad
 • 15:00 - 17:30   Sesja III: Zespół Badania Wpływu czyli naukowa ZaBaWa w badaniach nad wpływem społecznym,                        Prowadzenie: D. Doliński

           S. Śpiewak, Przeciążenie poznawcze, huśtawka emocjonalna i refleksyjny tryb funkcjonowania umysłu
           T. Grzyb, Pozytywny stan poznawczy i jego wpływ na uległość
           J. Maciuszek, Wieloznaczność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie wykorzystania jej w reklamie
           R. Polczyk, Wpływ społeczny z perspektywy różnic indywidualnych
           D. Doliński, Siła i słabość dotyku

 • 17:30 - 17:45   Aktualności: rozdanie nagród, promocja książki
 • 17:45 - 19:15   Walne zgromadzenie członków PSPS
 • 19:30  Kolacja

II dzień, 15 września, wtorek, Instytut Psychologii KUL
Collegium Jana Pawła II sala 1031, Al. Racławickie 14

 • 9:00 - 10:00     Wykład gościa: prof. Arie W. Kruglanski - Multifinality Principle in Goal Pursuit (czytaj abstrakt),                                  Prowadzenie M. Kossowska
 • 10:00 - 10:30   Przerwa na kawę
 • 10:30 - 12:00   Sesja IV: Ja w interakcjach społecznych, Prowadzenie: M. Lewicka 

          J. Śniecińska, K. Lachowicz-Tabaczek, Wpływ innych ludzi na poczucie zdolności do działania i samoocenę jednostki
          W. Kulesza i in., Czy jesteśmy do siebie podobni Kameleonie? Rola indukowanego podobieństwa jako
                 dodatkowa zmienna  mająca wpływ na tzw. mechanizm kameleona 
          I. Dzwonkowska, Rola współczującej i życzliwej postawy wobec siebie samego (self-compassion) w emocjonalnym                              funkcjonowaniu ludzi
          J. Trzópek, Problem podmiotu: czy w społecznej psychologii poznawczej jest miejsce na kategorię podmiotowości?

 • 12:00 - 13:30   Sesja plakatowa (w trakcie będzie podawana kawa) 
 • 13:30 - 15:00   Sesja V: Jak prowadzić badania w psychologii społecznej? Prowadzenie: M. Łaguna

           M. Lewicka, Czy jest miejsce dla miejsca w psychologii społecznej?
           K. Stemplewska-Żakowicz, D. Kobylińska, Elementy idiograficzne w badaniach eksperymentalnych – możliwości i                                ograniczenia
           M. Kofta, Wyniki ogólnopolskiego sondażu na temat antysemityzmu

 • 15:00 - 16:00   Obiad
 • 16:00 - 19:30   Zwiedzanie podziemi lubelskiej starówki (z przewodnikami) - czytaj więcej  
 • 19:30   Bankiet

III dzień, 16 września, środa, Instytut Psychologii UMCS aula, Plac Litewski 5

 • 9:00 - 11:00    Sesja VI: Psychologia polityczna, Prowadzenie: Z. Zaleski

          M. Kossowska, A. Golec de Zavala, Percepcja terroryzmu a reakcje na terroryzm: Moderujący wpływ orientacji  

                autorytarnych i zagrożenia
          M. Grzesiak-Feldman, Paranoja, autorytaryzm, nacjonalizm a stereotypy spiskowe wybranych narodowości
          V. Vasiutynskyi, Społeczno-psychologiczne podstawy rozwoju świadomości politycznej na Ukrainie
          W. Cwalina, P. Koniak, Sezon na polityków moralnych czy kompetentnych? Sterowanie wymiarami percepcji

                w formowaniu wrażeń o innych ludziach
          M. Żemojtel-Piotrowka, J. Piotrowski, Wpływ aktywizacji kategorii spostrzegania na chęć głosowania na kandydata

                i ocenę jego szans wyborczych

 • 11:00 - 11:30   Przerwa na kawę
 • 11:30 - 13:00   Sesja VII: Psychologia reklamy i zachowań organizacyjnych, Prowadzenie: A. Kwiatkowska

          O. Gorbaniuk, J. Długoborska, Wpływ sytuacji kryzysowych na wizerunek przedsiębiorstw: Analiza z perspektywy                               sześcianu atrybucyjnego Kelley’a
          D. Maison, Dobre chęci to nie wszystko. O pułapkach reklamy społecznej
          M. Łaguna, Od przekonań do działania. Badania nad procesem realizacji celów zawodowych

 • 13:00 - 14:00   Prezentacje laureatów konkursu o granty PSPS, gazety.pl i PBI
          K. Henne, K. Skarżyńska, Internet, środowisko edukacyjne, kapitał społeczny. Jak dobrze wykorzystywać media
          Ł. Jonak, M. B. Paradowski, Z. Kuscsik, W. Waga, T. Zhou,  J. Dyre Bjerknes, Ekspansja słowa – analiza
             dynamiki rozpowszechniania się neologizmów leksykalnych i frazeologicznych oraz wzajemnych iterakcji w
             społecznościach internautów

 • 14:00                Zamknięcie Zjazdu
 • 15:00 - 18:00   Warsztaty analityczne (czytaj więcej)

Program w pliku PDF (do druku):