Wskazówki dla prelegentów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Wskazówki dla osób zgłaszających referaty i plakaty w ramach VI Zjazdu Naukowego PSPS

W trakcie Zjazdu planujemy wystąpienia referatowe oraz plakatowe. Możliwe jest także udział bierny, bez wystąpienia. 

 

Informacje dla prelegentów

 

Czas przeznaczony na jedno wystąpienie wynosi 15-20 minut w zalezności od liczby referatów w danej sesji. W ramach każdej sesji przewidziana jest ok. 20-minutowa dyskusja. Na miejscu będzie dostępny komputer z oprogramowaniem PowerPoint oraz rzutnik multimedialny. 

 

Informacje do osób prezentujących plakaty

 

Zostaną przygotowane specjalne stojaki ułatwiające prezentację plakatów. Maksymalne wymiary plakatu do 100 cm wysokości oraz 70 cm szerokości. Plakaty będą umieszczane na stojakach zgodnie z kolejnością podaną w materiałach dla uczestników konferencji, ułożone tematycznie. Prosimy o ich dostarczenie we wtorek, 15 września rano na KUL, do Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14. W razie potrzeby prosimy korzystać ze wskazówek "Jak przygotować plakat". 

 

Jak przygotować plakat?

 

Plakat stanowi formę prezentacji, która umożliwia szybkie i samodzielne (bez pomocy autora) zapoznanie się z prezentowanym materiałem. Dlatego powinien zawierać tylko informacje podstawowe i zasadznicze, możliwe do zrozumienia bez konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony autora.  

 

Plakat powinien być przygotowany na jednym arkuszu papieru. Poszczególne częśći tekstu ("Wprowadzenie", "Metoda", itd.) powinny być umieszczone w osobnych akapitach a cały materiał ułożony w kolumnach. Ogólną zasadą każdego plakatu jest minimum tekstu a w tekście minimum narracji. Tekst powinien być napisany dużyli literami tak, by był czytelny z odległości kilku metrów.  

 

Tytuł zamieszcza się na środku plakatu (litery powinny mieć co najmniej 2,5cm wysokości), pod nim imię i nazwisko autora lub autorów oraz ich afiliację. Warto podać nazwę Zjazdu, jego miejsce i termin. 

 

Ilustracje powinny być takiego rozmiaru, aby możliwe było oglądanie ich z pewnej odległości. Należy używać wyraźnych znaków graficznych, dużych czcionek (co najmniej 20 punktów). Aby było jasne co przedstawia ilustracja każda rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem, dodatkowe informacje można zamieścić w legendzie poniżej ilustracji (czcionka nie mniejsza niż 16 punktów). Legenda może zawierać komentarz, który normalnie pojawiałby się w części artykułu "Wyniki badań" lub "Dyskusja".