Warsztaty Analityczne
articles.jpg
Warsztaty analityczne mają stanowić okazję do wzajemnego uczenia się i doskonalenia metod analizy danych, pogłębienia refleksji metodologicznej. Często w projektowaniu badań i opracowywaniu ich wyników napotykamy na problemy, w których rozwiązywaniu dobrze byłoby odwołać się do wiedzy i doświadczeń innych badaczy.

Warsztaty prowadzone będą równolegle w środę 16 września 2009 w godzinach 15-18.
 
Każdy z uczestników konferencji może wybrać jeden z czterech proponowanych poniżej warsztatów. Dodatkowe informacje o każdym z warsztatów można uzyskać po kliknięciu na tytuł interesującego warsztatu. Po dokonaniu wyboru prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na warsztaty. 
 
W trakcie trwania Zjazdu będzie jeszcze możliwość zapisania się na niektóre warsztaty (w miarę wolnych miejsc).
 
Miejsca odbywania się warsztatów:
 
Prowadzący  Temat warsztatuMiejsce Nr sali Uwagi 
Sylwia Bedyńska Analiza regresji – testowanie założeń i wprowadzanie predyktorów jakościowych

Instytut Psychologii

UMCS

Pl. Litewski 5 

 76

 Prosimy

zabrać ze

sobą laptop 

Barnaba DanielukZastosowanie analizy regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Instytut Psychologii UMCS

Pl. Litewski 5 

 11 
Oleg Gorbaniuk Testowanie różnic w zakresie korelacji pomiędzy zmiennymi

Instytut Psychologii KUL, Collegium JP II

Al. Racławickei 14 

 C-515

 V piętro 

 
Piotr RadkiewiczWybrane przykłady zastosowania metodologii równań strukturalnych

Instytut Psychologii UMCS

Pl. Litewski 5 

 7 
 
 Ważne!! W warsztatach analitycznych mogą brać udział wyłącznie uczestnicy VI Zjazdu PSPS. Koszt udziału w warsztatach został wliczony w koszt opłaty zjazdowej. 
Tematyka warsztatu Prowadzący
Analiza regresji - testowanie założeń i wprowadzanie predyktorów jakościowych Sylwia Bedyńska
Zastosowanie analizy regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk
Testowanie różnic w zakresie korelacji pomiędzy zmiennymi Oleg Gorbaniuk
Wybrane przykłady zastosowania metodologii równań strukturalnych Piotr Radkiewicz